Obrázek Odstavec

Mezi hlavní činnosti ŘSD patří zejména správa dálnic a silnic I. třídy, jejich výstavba, modernizace, údržba a opravy, včetně výkonu vlastnických práv státu k příslušným nemovitostem. ŘSD je zodpovědná za strategická rozhodnutí v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž stav je klíčovým faktorem pro zajištění hospodářského růstu v ČR. Stěžejním úkolem ŘSD je v současné době zabezpečení rozsáhlé výstavby a modernizace dopravní infrastruktury v ČR, zejména modernizace stávající a dokončení výstavby páteřní dopravní sítě v ČR, a dále pak její správa, údržba a opravy.

Lidé v číslech

U NÁS NAJDETE ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ
 • 2200 zaměstnanců
 • 80% vysokoškoláků
 • 900 technických
  pracovníků
 • 30 IT
 • 950 stavařů

ZA ČÍM SI STOJÍME

STÁTNÍ ZAMĚSTNAVATEL JE JISTOTA
V TECHNICKÝCH PROFESÍCH JE BUDOUCNOST
STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ŘSD je a vždy bude garancí jistého a stabilního příjmu v bouři turbulentního vývoje pracovního trhu v oblasti soukromého sektoru. Krize různého charakteru byly a budou. Spousta lidí při nich bude bohužel denně přicházet o práci a ti, kterým práce zůstane, se nezřídka kdy budou muset smířit s nižším příjmem.

JISTÝ PŘÍJEM

A nejde jen o přežití v nouzové situaci. Náprava krize a návrat do normálního režimu trvá roky po ukončení krize. Dopravní infrastruktura se naopak bude rozvíjet vždy. Nezávisle na krizích. Je to základní předpoklad fungování státu.

PROFESNÍ VÝZVA

Technické profese v rámci ŘSD přinášejí krásné profesní výzvy ve formě velkých, klíčových dopravních staveb, na kterých je závislá budoucnost celé naší země. A u toho je přeci zajímavé být.

 • Ing. Lenka Dvořáková

  ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
  V ŘSD mám na starost několik projektů, jako jsou softwarová evidence pohledávek, elektronické podepisování, zcela nový projekt centrální evidence vad nebo bezpečnostní analýzu. Jsem součástí té skryté části ŘSD, která není moc vidět. Naším velkým úkolem je však garantovat, že všechny aplikace, které na sebe navazují, budou fungovat na jedničku a uživatelům ulehčí práci.