Analytik IKT, silniční databanka (120-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

 • Termín přihlášek

  20. siječanj 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Vytvářet technické specifikace pro zadávací dokumentace v oblasti sběru dat a odborná podpora procesů veřejných zakázek,
 • Smluvně zajišťovat externí dodavatele pro kontinuální sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS), zejména pro systém hospodaření s vozovkou,
 • Zajišťovat a koordinovat realizaci prováděcích projektů sběru dat,
 • Zabezpečovat proces kontroly a kvalitu vstupních dat do ISSDS a jejich distribuci do dalších informačních systémů,
 • Spolupracovat s interními i externími uživateli dat,
 • Podílet se na rozvoji ISSDS, procesů a vlastních systémů na sběr dat z PK,
 • Podílet se na aktualizaci oborových norem TP,
 • Další související činnosti v rámci oddělení přípravy a sběru dat.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání technického směru – dopravního nebo stavebního zaměření výhodou,
 • alespoň pasivní znalost AJ.
 • Dobrá znalost práce na PC, min. MS Windows, MS Office,
 • Znalost práce s geografickými informačními systémy (ArcGIS) výhodou,
 • Základní orientace v zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek výhodou,
 • Dobré komunikační a prezentační dovednosti,
 • Řidičský průkaz skupiny B,
 • Trestní bezúhonnost,
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost.

Co nabízíme

 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje,
 • Příležitost k získání nových zkušeností,
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace,
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenky, bezplatná jazyková výuka angličtiny, benefitní systém E-benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití rekreačních zařízení organizace, permanentky do ZOO, Aquaparku, včetně skipasů na lyže),
 • Pružnou pracovní dobu.

Termín nástupu:

1.2.2023

Pracovní poměr:

hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV č. 341/2017, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe.  K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.