Geodet (53-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  2. travanj 2023

Čím se u nás budete zabývat

Místo výkonu práce uvažujeme obsadit buď v Praze či v Brně. Bude přizpůsobeno dle bydliště uchazeče.

 • Koordinace a zajišťování zpracovávání podrobných dokumentací stávajících staveb, především pro potřeby dokumentací ŘSD (dle vnitřních předpisů), vyhlášky DTM a pasportizace. Vedení evidence a kontroly dat GDSPS externích zpracovatelů podle datových směrnic ŘSD ČR (B2/C1, atd.)
 • Metodická a koordinační činnost při pořizování, zpracování a údržbě popisných dat a metadat objektů, které jsou součástí nebo příslušenstvím komunikace
 • Poskytování odborné pomoci provozním úsekům GŘ, Správ a Závodů

Co od Vás očekáváme

 • SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
 • Základní orientace v zákonech č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vč. jejich vyhlášek Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B (nebo jeho doplnění v nejbližší době)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti
 • Ochotu učit se
 • Schopnost samostatného rozhodování
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).

Co nabízíme


Termín nástupu: dle dohody
 
Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 
Přihlášky:
Strukturovaný životopis v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Geodet (54-2023).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.