Referent majetkové správy, veřejné zakázky (4-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec

 • Termín přihlášek

  25. veljača 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajišťování kompletní agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s technickými pracovníky a dalšími členy týmu.
 • Zodpovědnost za průběh veřejné zakázky, zejména v oblasti kontroly zákonných termínů a správnosti postupů dle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice ŘSD.
 • Kontrola dokumentů ke změnám během výstavby, zpracování smluvních dodatků, příprava podkladů pro uzavření kupních smluv na nepotřebný materiál, smluv o přeložkách, smluv o spolupráci, o budoucím vypořádání.
 • Evidence smluv v programu Helios Green a jejich publikování v registru smluv.

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně SŠ vzdělání, ideálně ekonomického zaměření
 • Praxe na obdobné pozici a znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Znalost programů Helios Green a Symbasis výhodou
 • Trestní bezúhonnost
 • Spolehlivost, samostatný a zodpovědný přístup, ochota učit se

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Stabilní práci u největšího zadavatele dopravních staveb
 • Pružnou pracovní dobu
 • Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • Práci v dobrém kolektivu
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, sleva u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 • Pružnou pracovní dobu
 
Termín nástupu: dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.