Technický pracovník, Ústí na Labem (20-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  W. Churchilla 1344, 400 01 Ústí nad Labem

 • Termín přihlášek

  26. ožujak 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek na údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy
 • Řízení a koordinace jednotlivých staveb při přípravě, realizaci a v záruční době (vč. případných reklamačních řízení) z pozice objednatele a správce silnic a jejich součástí a příslušenství
 • Spolupráce s dopravním inspektorátem Policie ČR v oblasti působnosti včetně vyhodnocení úseků s častými dopravními nehodami (nehodová místa)
 • Evidence požadavků a příprava podkladů pro zadávání oprav, včetně zajištění dokumentace
 • Práce se směrnicemi, vnitřními předpisy a příslušnou platnou legislativou
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy včetně účasti na koordinačních jednáních a kontrolních dnech stavby případně provedení kontroly stavby či silnice

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit praxí min. 2 roky) stavebního zaměření výhodou
 • Praxe v oblasti dopravní stavby
 • Autorizace v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. výhodou
 • Základní znalost zákona č. 13/1997 Sb., orientace v projektové dokumentaci
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Znalost FIDIC (Zelená příp. Červená kniha) – velkou výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatnost, schopnost práce v týmu a koordinace týmu

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, vstupenky do aquaparku Čestlice, ZOO Praha, permanentky na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 
Termín nástupu
Dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV č. 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.