Spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

Datum: 3. rujan 2020

ŘSD ČR podepsalo Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Předmětem smlouvy je zejména vzájemná spolupráce a podpora na poli výzkumu, vývoje a inovací, podpory transferu technologií, rozvoje nadaných studentů prostřednictvím stáží, praxí a exkurzí, zpracování bakalářských, diplomových a doktorandských prací a dále v oblasti náboru a propagace.