Veletrh pracovních příležitostí - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Datum: 16. lipanj 2020

ŘSD ČR se pravidelně účastní největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji na VŠB-TUO v Ostravě.