EXKURZE: Pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na SSÚD Pravy

Datum: 8. március 2022

Dne 08.03. 2022 se studenti Katedry dopravního stavitelství navštívili pracoviště SSÚD Pravy. Seznámili se s problematikou údržby dálnic, centrálním dispečinkem pracoviště i s technickým zázemím SSÚD Pravy