Analytik IKT – vývoj a inovace (28-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  10. február 2023

Čím se u nás budete zabývat

Do nově vznikajícího oddělení vývoje, v rámci kterého budeme implementovat nové trendy a definovat architektonické standardy pro celé ŘSD ČR, hledáme nové kolegy. Pokud nám s tím chceš pomoci a být na začátku nového projektu, který zároveň můžeš ovlivnit vlastními nápady, tak Tě rádi přivítáme. Jelikož jsme organizace s celorepublikovou působností, místo výkonu práce přizpůsobíme dojezdové vzdálenosti z Tvého bydliště, včetně možnosti pracovat na zkrácený úvazek.
 

 • Mapování a posouzení stávajících IT řešení, dosud poskytovaných služeb a návrhy optimalizací v Úseku informatiky, jejich architektury, vzájemných vazeb a zpracování navrhovaných úprav, které povedou ke zjednodušení a zefektivnění chodu systémů
 • Vypracování návrhů na konsolidaci stávajících aplikací
 • Sledování nových trendů a technologií a posuzování jejich efektivity, včetně vypracování návrhů při jejich zavedení
 • Vyhodnocování návrhů externích dodavatelů
 • Spolupráce na tvorbě dokumentace, směrnic
 • Získávání dat, analýzy informačních systémů a jejich dokumentace
 • Testování procesních kontrol, posouzení informačních toků a příprava reportů

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně vysokoškolské vzdělání I. stupně
 • Základní znalost principů projektového řízení a vývoje IT systémů
 • Zkušenosti v oboru IT alespoň 3 roku výhodou, ideálně s návrhy SW řešení a architektury, nebo z IT provozu, vývoje, správy a údržby
 • Velmi dobré komunikační dovednosti
 • Otevřené myšlení, vyhledávání souvislostí a nadhled
 • Ochota učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Základní znalost angličtiny na úrovni porozumění textu, příruček apod.
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Příležitost k získání nových zkušeností, prostor pro seberealizaci v nově rozbíhajícím se projektu a týmu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 • Možnost práce i na zkrácený úvazek

Termín nástupu:
dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12 platová třída dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., příloha č.1 - platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.