Ředitel Správy Praha (17-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

 • Termín přihlášek

  23. február 2023

Čím se u nás budete zabývat

Správa Praha. Místo výkonu práce je Na Pankráci 546/56, Praha 4 a Brankovická 337, Kolín. Bude přizpůsobeno potřebám vítězného uchazeče, ale nutností je zajišťovat chod Správy v obou lokalitách.
Organizační útvar zřízený za účelem výkonu správy a údržby stávajících staveb silnic I. třídy a dálnic II. kategorie, technické přípravy a realizace nových staveb silnic I. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství a s tím související majetkoprávní přípravy a vypořádání pozemků. Působnost Správy Praha je na celém území Středočeského kraje a hl. m. Prahy.
Pozice je přímo podřízena generálnímu řediteli.

 • Řízení a odpovědnost za chod Správy včetně včasného a řádného plnění úkolů
 • Řízení útvarů a zaměstnanců Správy
 • Zabezpečení spolupráce s ostatními organizačními útvary ŘSD a dalšími
 • Metodické řízení podřízených útvarů (výstavba, provoz, ekonomika)
 • Příprava programů staveb a spolupráce při výběru staveb spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů

Co od Vás očekáváme

 • VŠ technického nebo ekonomického směru nebo SŠ stavebního zaměření
 • Praxe v oblasti investiční přípravy a výstavby nezbytná
 • Zkušenost v oblasti přípravy a výstavby komunikací či liniových staveb výhodou
 • Znalost oblasti údržby a oprav komunikací výhodou
 • Manažerské zkušenosti a dovednosti
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Řídící a organizační schopnosti

Co nabízíme

 • Možnost významně se podílet na rozvoji a údržbě dopravních sítí daného regionu
 • Možnost odborného i osobního růstu v rámci vedoucí pozice
 • Možnost využití služebního vozidla k soukromým účelům
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, slevy u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody
 
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců.

Platové podmínky:
13. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů, příplatek za vedení).
 
Přihlášky
V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit jako součást přihlášky následující doklady a dokumenty: (zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Ředitel Správy Praha 17-2023)“.
 1. Strukturovaný životopis v češtině s popisem praxe a vzdělání
 2. Motivační dopis
 
Termín podání přihlášek
23.2.2023. K vyhodnocení všech uchazečů dojde až po tomto termínu. Výběrové řízení bude probíhat v Praze na Generálním ředitelství ŘSD ČR.
 
Další požadavky
Pokud obdržíte pozvánku k osobnímu rozhovoru, připravte si prezentaci ve formátu PowerPoint v maximální délce 20 minut, kterou budete následně prezentovat před komisí. V prezentaci zpracujte Váš náhled na následující témata:
 • obecný a legislativní rámec na výstavbu a přípravu investic, se zaměřením na liniové stavby a dopravní infrastrukturu
 • obecné a legislativní požadavky na správu, údržbu a opravy komunikací
 • zákonné limity pro zadávaní veřejných zakázek, základní typy zadávacích řízení
 
Podmínky výběrového řízení
Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené.
Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků.
 
Pro další informace prosím kontaktujte:
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.