Technický pracovník (30-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Šumavská 524/31, 602 00 Brno

 • Termín přihlášek

  31. március 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajišťování a koordinace činností přiděleného cestmistrovského obvodu
 • Zajišťování a koordinace oprav a údržby mostů a silnic I. třídy včetně příslušenství
 • Dohled nad průběhem realizace stavebních prací a služeb v údržbě mostů a silnic I. třídy včetně příslušenství
 • Příprava podkladů pro výběr zhotovitele oprav a údržby mostů a silnic I. třídy včetně příslušenství
 • Přebírání dokončených staveb silnic a mostů do majetkové správy
 • Příprava podkladů pro reklamační řízení

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně středoškolské vzdělání technického směru, obor dopravní stavby
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • Praxe v oboru výhodou
 • Práce na PC, znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, benefitní karta eBenefity, bezplatná výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, permanentky do ZOO Praha, Aquaparku Čestlice, skipasy na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 541/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v návaznosti na pracovní výkon.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.