U JEDNOHO STOLU S ... SETKÁNÍ STUDENTŮ S ODBORNÍKEM ŘSD

Datum: 17. december 2021

Metoda BIM v ŘSD byla tématem včerejšího online setkání pro studenty vysokých škol, se kterými diskutoval Ing. Josef Šejnoha, vedoucí Odboru strategie ŘSD ČR.

Kromě studentů z klubu EFDRIVE se do odborné debaty zapojil i Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., vedoucí Katedry dopravního stavitelství Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Právě s touto univerzitou plánujeme (mimo jiné) v příštím roce na téma BIM uspořádat pro studenty několik akcí…

 

FOTO: https://www.facebook.com/pracersd/photos/a.700445233707864/1399460670472980/