Ochrana osobních údajů v ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“).

Jelikož usilujeme o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, byly vytvořeny Zásady zpracování osobních údajů ŘSD, které Vám mohou poskytnout informace o základních principech, podle kterých jsou zpracovávány osobní údaje obyvatel, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob (dále jen „subjekt údajů“).

Zde ke stažení: Zasady_zpracovani_osobnich_udaju.docx

 

Dle nařízení máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás můžeme vést. Své právo můžete uplatnit prostřednictvím podání žádosti subjektu údajů o přístup k údajům, přičemž subjektem údajů je osoba, o které mohou být osobní údaje zpracovávány.

Žádost subjektu údajů o přístupu k údajům můžete podat prostřednictvím formuláře a dle pokynů v něm uvedených. Vyplněním formuláře nám ulehčíte práci s vyhledáním vašich údajů a vaše žádost může být vyřízena rychleji.

Zde ke stažení: Formular_zadosti_subjektu_udaju_o_pristup_k_udajum.docx

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován:

Mgr. Pavel Vyroubal
tel.: 241 084 420
email: dpo(zavináč)rsd.cz