Administrativní a spisový pracovník

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  17. červen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinace a podpora metodického vedení spisové služby se složitým členěním, v organizaci s působností po celé ČR
 • Spolupráce při komplexním zajišťování odborné správy dokumentů, včetně koordinace činnosti jednotlivých pracovišť s příslušnými archivy, napříč organizací
 • Zpracování návrhů příslušných vnitřních předpisů
 • Řešení konkrétních případů v rámci výkonu spisové služby
 • Zastupování při chodu podatelny generálního ředitelství, běžná administrativní činnost

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně SŠ vzdělání s maturitou
 • Praxe ve spisové službě velkou výhodou
 • Znalost zákona č. 499/2004 Sb. a souvisejících právních předpisů
 • Uživatelská znalost na PC (MS Office )
 • Komunikační dovednosti, pečlivost, schopnost práce v týmu
 • Organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, odolnost vůči stresu
 • Ochota učit se novým věcem
 • ŘP skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Perspektivní a stabilní práci u největšího investora dopravních staveb
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč, bezplatná jazyková výuka, roční příspěvek formou Gallery Beta či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu:
dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou na plný pracovní úvazek.

Platové podmínky:
10. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.