Mistr, Správa Plzeň (89-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň

 • Termín přihlášek

  14. dicembre 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Plánuje, řídí a kontroluje práci dělníků silniční údržby (DSÚ) při údržbě a opravách silnic I. třídy, včetně jejich
  příslušenství. Vede předepsanou evidenci.
 • Odpovídá za dodržování podmínek BOZP při výkonu jejich práce.
 • Pravidelně kontroluje stav komunikace a jejího příslušenství, zjišťuje závady a stanovuje úkoly pro DSÚ.
 • Provádí periodickou údržbu svěřené techniky, včetně vedení dokumentace.
 • V případě potřeby se podílí na údržbě a opravě komunikací.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ vzdělání (nejlépe technického zaměření)
 • Řidičské oprávnění sk. B (sk. E výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Samostatnost, pečlivost, manuální zručnost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zvláštní příplatek za práci v provozu a příplatek za vedení
 • Možnost rozšíření řidičského oprávnění o skupinu E
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
  dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
9. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, příplatek za vedení, zvláštní příplatek a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.