Ředitel Správy Chomutov (12-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

 • Termín přihlášek

  20. febbraio 2023

Čím se u nás budete zabývat

Správa Chomutov je organizační­ útvar zřízený za účelem výkonu produkčních procesů v rozsahu majetkoprávní přípravy, technické přípravy a realizace nových staveb silnic I. třídy, včetně součástí a příslušenství, nebo jejich modernizace a opravy a majetkoprávní vypořádání pozemků, jak v rámci realizace nových, tak i stávajících staveb silnic I. třídy.
Správa působí na území Ústeckého kraje. 
Pozice je přímo podřízena generálnímu řediteli.
 

 • Řízení a odpovědnost za chod Správy včetně včasného a řádného plnění úkolů
 • Řízení útvarů a zaměstnanců Správy
 • Zabezpečení spolupráce s ostatními organizačními útvary ŘSD a dalšími
 • Metodické řízení podřízených útvarů (výstavba, provoz, ekonomika)
 • Příprava programů staveb a spolupráce při výběru staveb spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů

Co od Vás očekáváme

 • VŠ technického nebo ekonomického směru nebo SŠ stavebního zaměření
 • Praxe v oblasti investiční přípravy a výstavby nezbytná
 • Zkušenost v oblasti přípravy a výstavby komunikací či liniových staveb výhodou
 • Znalost oblasti údržby a oprav komunikací výhodou
 • Manažerské zkušenosti a dovednosti
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Řídící a organizační schopnosti

Co nabízíme

 • Možnost významně se podílet na rozvoji a údržbě dopravních sítí daného regionu
 • Možnost odborného i osobního růstu v rámci vedoucí pozice
 • Možnost využití služebního vozidla k soukromým účelům
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, slevy u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody
 
Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců.
 
Platové podmínky:
13. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů, příplatek za vedení).
 
Přihlášky:
V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit jako součást přihlášky následující doklady a dokumenty: (zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Ředitel Správy Chomutov)“.
 1. Strukturovaný životopis v češtině s popisem praxe a vzdělání
 2. Motivační dopis 
Termín podání přihlášek:
20.2.2023. K vyhodnocení všech uchazečů dojde až po tomto termínu. Výběrové řízení bude probíhat v Praze na Generálním ředitelství ŘSD ČR.
 
Další požadavky:
Pokud obdržíte pozvánku k osobnímu rozhovoru, připravte si prezentaci ve formátu PowerPoint v maximální délce 20 minut, kterou budete následně prezentovat před komisí. V prezentaci zpracujte Váš náhled na následující témata:
 • obecný a legislativní rámec na výstavbu a přípravu investic, se zaměřením na liniové stavby a dopravní infrastrukturu
 • obecné a legislativní požadavky na správu, údržbu a opravy komunikací
 • zákonné limity pro zadávaní veřejných zakázek, základní typy zadávacích řízení
 
Podmínky výběrového řízení:
Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené.
Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků.
 
Pro další informace prosím kontaktujte:
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.