Technický pracovník, mosty (26-2023 Řehlovice)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Hliňany 20, 400 02 Řehlovice

 • Termín přihlášek

  10. febbraio 2023

Čím se u nás budete zabývat

V rámci střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) Řehlovice, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Stanovování způsobu a technologie údržby a drobných oprav na mostních objektech a provádění běžných prohlídek mostů, vč. vedení záznamů.
 • Zajišťování opravy mostů a příslušenství
 • Zajišťování podkladů pro reklamace, pasportizaci a podklady pro administraci veřejných zakázek
 • Kontrolování  předmětu plnění smluvního vztahu se zhotoviteli
 • Fakturace
 • Vedení agendy záruk
 • Organizování práce jiných zaměstnanců na mostních objektech a propustcích

Co od Vás očekáváme

 • Dosažené vzdělání VŠ technického zaměření
 • Znalosti příslušných vyhlášek a zákonů
 • Praxe mostaře minimálně 2 roky nutná
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B,
 • Silné komunikační dovednosti
 • Samostatné rozhodování

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Účast na odborných konferencích, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou na plný úvazek.

Platové podmínky
10. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.