Technolog-mostař (60-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  8. aprile 2023

Čím se u nás budete zabývat

Do oddělení správy dálnic Čechy hledáme kolegu, technologa – mostaře, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Zajištění podkladů pro přípravu rekonstrukcí, oprav a údržby mostů
 • Provádění a zadávání prohlídek mostů, inspekcí, údržby, schvalování investorských rozpočtů, spolupráce Středisky správy a údržby dálnic v Čechách
 • Tvorba procesování veřejných zakázek v oblasti mostů

Co od Vás očekáváme

 • /SŠ technického zaměření
 • Praxe v oblasti dopravní infrastruktury 5 let
 • Znalost zákonů č. 13/1997 Sb. – zákon o PK, č. 219/2000 Sb. zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, č. 361/2000 o provozu na PK, č. 183/200 Sb. stavební zákon včetně novel, č. 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
 • Znalost systémů CEV a BMS výhodou
 • Samostatnost, pečlivost, ochota doplňovat své znalosti
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).

Co nabízíme


Termín nástupu: 1.4.2024 nebodle dohody
 
Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 
Přihlášky:
Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Technolog-mostař (60-2023).
 
Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.