Hala Roku Akademik 2022

Datum: 22. maj 2022

Ve středu 20.4.2022 se ŘSD zúčastnilo soutěže Hala Roku Akademik, kde je Hlavním partnerem této soutěže, která probíhala na Fakultě stavební na ČVUT 

Této soutěže se zúčastnilo mnoho týmů z celé České republiky, kde studenti představili své modely, které podstoupily zatěžovací zkoušku 

Odkaz na stránku H.R.A. (http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/)