Analytik IKT, celostátní sčítaní dopravy (46-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  19. luty 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Komplexní zajišťování projektu celostátního sčítání dopravy (CSD) včetně koordinace spolupracujících subjektů
 • Statistické vyhodnocování intenzit dopravy z dat automatických sčítačů dopravy (ASD)
 • Analýzy z výstupů CSD a výpočtů z dat ASD pro potřeby ŘSD, MD, EUROSTATU a EHK OSN 
 • Spolupráce na aktualizacích technických podmínek vyřizování žádostí a dotazů od státní správy, odborné i laické veřejnosti na statistické výstupy z CSD a z dat ASD

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání dopravně-inženýrského směru
 • Znalosti vyhlášek, zákonů a technických předpisů v oboru pozemních komunikací se zaměřením na dopravní inženýrství
 • Praxe min. 3roky v oboru vítána
 • Práce na PC, znalost MS Office, znalost práce s ArcGIS výhodou
 • Základní orientace v zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek výhodou
 • Komunikační a prezentační dovednosti, schopnost práce v týmu, samostatné řešení pracovních úkolů, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B výhodou

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 99,40 Kč, bezplatná jazyková výuka, roční příspěvek 10.500, - Kč formou e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 
Termín nástupu
01.02.2023 nebo dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.