Geoinformatik, analytik IKT, MDČR (83-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

 • Termín přihlášek

  3. styczeń 2023

Čím se u nás budete zabývat

Zajištění podstatné části agendy související s konsolidací infrastruktur prostorových dat a pozorování Země v resortu dopravy (implementační fáze), rozvoj geoinformatických služeb resortu dopravy (vytváření a publikace mapových výstupů, spolupráce a naplňování národní i evropské legislativy související s prostorovými daty, spolupráce s resortními organizacemi na rozvoji nových mapových služeb – např. analýzy nehodovosti, intenzity dopravy, převedení statistiky dopravy do  aj.); spolupráce na vytvoření mapového portálu resortu dopravy.

 • Podílí se na výkonu geoinformatické agendy resortu dopravy, na níž úzce spolupracuje s Ministerstvem dopravy.
 • Podílí se na koncipování, formulaci, zpracování, jakož i komplexním posuzování návrhů celostátních nebo i resortně závazných předpisů z oblasti geoinformatiky, vč. zpracovávání stanovisek. Podílí se na formulaci strategií v oblasti prostorových dat (resortních, státních, evropských), navrhuje nové iniciativy v oblasti prostorových dat.
 • Podílí se na rozvoji geoinformatických služeb v rámci resortu dopravy, především pak služeb souvisejících s pozemní dopravou.
 • Podílí se na přípravě, rozvoji, řízení a na realizaci projektů v oblasti rozvoje infrastruktur prostorových dat, vč. podpory administrace.
 • Podílí se na správě a administraci ArcGIS PRO v konfiguraci desktop a QGIS, a nastavení a rozvoj služeb v ArcGIS Enterprise (serverové řešení) a to zejména v oblasti pozorování Země.
 • Účastní se jednání odborných pracovních skupin se zaměřením na oblast prostorových dat a pozorování Země a spolupracuje na plnění úkolů plynoucích z uvedených jednání. Podílí se na rozvoji využití dat a služeb založených na pozorování Země zejména pro potřeby pozemní dopravy. Věcně i administrativně podporuje jednání a akce organizované Ministerstvem dopravy v oblasti geoinformatiky.
 • Příprava odborných textů z oblasti pozorování Země na web.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání v oborech geoinformatika, geografie nebo dálkový průzkum Země, případně příbuzného technického nebo přírodovědného směru; 
 • Alespoň základní zkušenost se zpracováním prostorových dat a vytváření prostorových analýz nad vektorovými a rastrovými prostorovými daty, orientace ve využití dat pozorování Země.
 • Orientace v právních předpisech a normách s vazbou na problematiku prostorových dat, vč. základní orientace v národních a evropských strategických dokumentech pro oblast rozvoje prostorových dat/s dílčí vazbou na rozvoj prostorových dat výhodou;
 • Analytické schopnosti, schopnost porozumění textu a vytváření krátkých souhrnných informací.
 • Znalost prostředí ArcGIS PRO desktop a QGIS, alespoň základní zkušenost s ArcGIS PRO Server;
 • Alespoň základní znalost databází a dotazování v SQL;
 • Znalost AJ na úrovni potřebné k práci se SW ArcGIS, v obecné rovině pak alespoň na úrovni B1;
 • Ochota učit se novým věcem; pečlivost, flexibilita, základní organizační a komunikační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na rozvoji geoinformatiky v resortu dopravy
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na odborných konferencích a školeních.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky
12 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které mění Nařízení vlády ČR č. 531/2021 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle dosaženého vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v návaznosti na pracovní výkon.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.