Investiční referent, mostař (84-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Šumavská 524/31, 602 00 Brno

 • Termín přihlášek

  6. grudzień 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci dálničních staveb.
 • Zpracování agendy zadavatele týkající se přípravy a realizace staveb (věcné a finanční plánování).
 • Zajišťovat získávání potřebných správních rozhodnutí a stanovisek.
 • Realizovat veřejné zakázky malého rozsahu a připravovat podklady pro zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.
 • Zajišťovat řádné plnění úkolů dodavatele podle smluvních podmínek.
 • Organizovat a řídit výrobní výbory (projektová příprava), resp. kontrolní dny stavby.
 • Posuzovat projektovou dokumentaci nových, rekonstruovaných nebo opravovaných dálničních mostních objektů.
 • Koordinovat a zajišťovat činnosti související s výkonem stavebního a autorského dozoru.
 • Zajišťovat převzetí dokončených staveb a koordinovat kolaudační řízení.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ, studijní program Stavební inženýrství, obor konstrukce a dopravní stavby.
 • Dobrá orientace v projektové dokumentaci ve všech stupních.
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou.
 • Organizační a vyjadřovací schopnosti, ochota učit se.
 • Uživatelská znalost MS Office.
 • Praxe v oboru dopravních staveb výhodou.
 • Znalost smluvních podmínek FIDIC výhodou.
 • Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti mostního stavitelství výhodou.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace.
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku Čestlice a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou možností prodloužení.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.