Referent majetkové správy – správce dálnice, Praha (14-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  1. październik 2022

Čím se u nás budete zabývat

Do oddělení správy dálnic Čechy hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Zabezpečovat úkoly vyplývající z funkce majetkového správce dálnic v Čechách.
V rámci toho bude:
 • Posuzovat záměry cizích investorů v ochranném pásmu dálnice
 • Posuzovat a vydávat stanoviska k žádostem o zvláštní užívání dálnice
 • Vyjadřovat se k projektové dokumentaci dálnic
 • Účastnit se prohlídek trasy dálnice 
 • Uplatňovat a evidovat reklamace u zhotovitelů
·

Co od Vás očekáváme

 • /SŠ vzdělání
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).
 • Samostatnost, pečlivost, ochota se doplňovat si své znalosti

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na správě dálnic v Čechách, účast na velkých dopravních projektech, spolupráci s předními odborníky na přípravě a provozu dálnic.
 • Dobrý pracovní kolektiv.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace.
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, příspěvek z FKSP, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu.

Termín nástupu
Ihned, nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.