Referent majetkové správy, správce rozpočtu (51-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  28. marzec 2023

Čím se u nás budete zabývat

Do samostatného oddělení údržby a financování, v rámci provozního úseku generálního ředitelství, hledáme kolegu/kolegyni, který/á nám pomůže s metodikou a koncepcí pro jednotlivé útvary provozního úseku generálního ředitelství i Správ a Závodů ŘSD ČR včetně přeměny ŘSD na státní podnik. Měl/a by se orientovat v účetních dokladech a systémech. Výhodou bude, pokud bude znát i související zákony.

 • Návrh, úpravy a vyhodnocení čerpání rozpočtů útvarů provozního úseku
 • Vykonávání finanční kontroly jako správce rozpočtu
 • Zpracování podkladů a rozborů využití prostředků na provoz, opravy a údržbu komunikací (včetně podkladů pro Centrální komisi MD ČR)
 • Kontrola využití a čerpání rozpočtu z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Koordinace činností jednotlivých útvarů provozního úseku

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ ekonomického příp. technického zaměření
 • Znalost systému Helios výhodou
 • Orientace v platné legislativě
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Ochota učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatné rozhodování

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Spolupráci na projektech v celorepublikové působnosti
 • Účast na odborných konferencích, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, slevy u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 
Termín nástupu
Dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.