Security analytik informačních a komunikačních technologií (25-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  10. luty 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Analýza dat založená především na informacích ze SIEM/LogManager/Sentinel. Počáteční analýza (třídění) alarmů.
 • Analýza dat jiných podnikových systémů s ohledem na jejich případnou implementaci v SIEM.
 • Podpora části Bezpečnostní architektury při přípravě nových bezpečnostních standardů, pravidel a systémů.
 • Spolupráce při řešení kybernetických incidentů.
 • Podílení se na budování a správě datových center, včetně záložní/DR lokality
 • Komunikace a dohled nad externím dodavatelem služeb správy sítí a bezpečnostních prvků.
 • Spolupráce s GovCERT, NUKIB, RIPE, NIX
 • Komunikace s interním zákazníkem

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání (lze nahradit praxí – min. 3 roky)
 • Detailní znalost OSI modelu
 • Detailní znalost protokolů IPv4, IPv6
 • Znalost prostředí MPLS, WAN, WLAN, LAN, VPN
 • Znalosti správy služeb (DNS, DHCP, DC)
 • Konfigurační znalost HW prvků Cisco, Huawei, FortiNet Family, Brocade
 • Znalost Next Generation Firewall, IDS/IPS, Anti-Exploit, Endpoint security, EDR, XDR, DLP, PAM, IdM, SIEM, LogManager, Cloud Security (Sentinel)
 • Zkušenosti z provozu SOC či Datového Centra výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení
 • Schopnost řešit problémy

Co nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilní práci u největšího zadavatele dopravních staveb v ČR
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Nástup: 
dle dohody

Pracovní poměr:
hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.