Technický pracovník, mosty (26-2023 Chotoviny)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

 • Termín přihlášek

  10. luty 2023

Čím se u nás budete zabývat

V rámci střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) Chotoviny, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Stanovování způsobu a technologie údržby a drobných oprav na mostních objektech a provádění běžných prohlídek mostů, vč. vedení záznamů.
 • Zajišťování opravy mostů a příslušenství
 • Zajišťování podkladů pro reklamace, pasportizaci a podklady pro administraci veřejných zakázek
 • Kontrolování  předmětu plnění smluvního vztahu se zhotoviteli
 • Fakturace
 • Vedení agendy záruk
 • Organizování práce jiných zaměstnanců na mostních objektech a propustcích

Co od Vás očekáváme

 • Dosažené vzdělání VŠ technického zaměření
 • Znalosti příslušných vyhlášek a zákonů
 • Praxe mostaře minimálně 2 roky nutná
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B,
 • Silné komunikační dovednosti
 • Samostatné rozhodování

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Účast na odborných konferencích, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou na plný úvazek.

Platové podmínky
10. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe, K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.