Technický pracovník pozem. komunikací Morava (28-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Šumavská 524/31, 602 00 Brno

 • Termín přihlášek

  3. styczeń 2023

Čím se u nás budete zabývat

Do odboru specialistů a technologů, v rámci provozního úseku, se zaměřením na běžnou údržbu pozemních komunikací, hledáme kolegu/kolegyni, SŠ či VŠ ideálně dopravně stavebního zaměření, který/á nám pomůže s metodikou a koncepcí pro jednotnou aplikaci běžné údržby vozovek. Měl/a by se orientovat v projektové dokumentaci a technických předpisech.

 • Metodicky a po technologické stránce kontrolovat zakázky Středisek správ a údržby dálnice (SSÚD) a jednotlivých Správ a Závodů ŘSD ČR, dané na opravu a údržbu vozovek.
 • Stanovovat metodiku a koncepci pro jednotnou aplikaci běžné údržby vozovek.
 • Projednávat, posuzovat a kontrolovat technologické postupy zhotovitele při opravách silnic a dálnic, se zaměřením na údržbové opravy SSÚD a Správ a Závodů ŘSD ČR.
 • Posuzovat projektovou dokumentaci nových staveb, rekonstrukci a opravy pozemních komunikací a technologických předpisů, z hlediska požadavků provozního úseku ŘSD ČR.
 • Kontrolovat rozpočty a technická řešení v rámci přípravy zakázek na realizace oprav a rekonstrukcí dálniční a silniční sítě ve správě SSÚD, Správ a Závodů.
 • Účastnit se technických prohlídek, přejímek a reklamačních řízení nových, rekonstruovaných nebo opravovaných vozovek či dalších souvisejících částí.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ, magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor konstrukce a dopravní stavby, nebo obor příbuzný
 • Praxe v oboru dopravních staveb min. 2 roky, nebo čerstvý absolvent
 • Orientace v projektové dokumentaci a v technických předpisech (ČSN, TKP, TP)
 • Organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič);
 • Trestní bezúhonnost;
 • Organizační a komunikační dovednosti;
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího.

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech dálnic/silnic
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která umožní sladění pracovního a osobního života

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.