Vedoucí oddělení veřejných zakázek (58-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

 • Termín přihlášek

  6. kwiecień 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Organizace, řízení a kontrola práce zaměstnanců oddělení veřejných zakázek
 • Kontrolní činnost v průběhu celého procesu zadávání veřejných zakázek Správy za používání různých druhů zadávacího řízení, konkrétně zejména posouzení a připomínkování dokumentů potřebných k zahájení zadávacího řízení, následná kontrola a metodická podpora v průběhu zadávacího řízení, kontrola dokumentů při ukončování zadávacího řízení
 • Poskytování metodické podpory při zadávání veřejných zakázek zaměstnancům Správy
 • Zodpovědnost za správnost postupů dle vnitřních směrnic ŘSD a zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Účast a metodická podpora na jednání hodnotících komisí
 • Samostatná administrace zadávacích řízení
 • Zajišťování podkladů pro interní a externí kontroly

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání nejlépe právního či ekonomického zaměření (není nutnou podmínkou)
 • Zkušenosti se samostatnou administrací zadávacího řízení k veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační schopnosti
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office – word, excel, ASPI)
 • Pečlivost a ochotu učit se, vnímat v souvislostech, schopnost reagovat na změny, samostatnost
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Ebenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 
Termín nástupu:
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu příplatek za vedení a nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.