Manažer controllingu (10-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  16. Февраль 2023

Čím se u nás budete zabývat

Hledáme kolegu či kolegyni, který/á bude pomáhat vedení a ostatním kolegům dělat ta správná rozhodnutí a aktivně spolupracovat při nastavení nového finančního controllingu a reportingu v ŘSD ČR v rámci transformace na novou právní formu. Hledáme někoho, kdo se nebojí zodpovědnosti, dokáže samostatně zpracovávat různá témata s různou mírou komplexnosti, včetně rutinních věcí klasického „controllera“ jako je závěrka a reporting. Zároveň Vás u nás čeká spousta jiných témat, na kterých budete moci samostatně pracovat a rozvíjet zcela nový proces. Očekáváme i vedení menšího týmu.
 

 • Vybudování modelu controllingu
 • Vytvářet a zajišťovat realizaci systému financování v organizaci s celostátní působností
 • Připravovat rozpočty, včetně odpovědnosti za analýzu výsledků ve srovnání s rozpočtem a následné sestavení očekávané skutečnosti
 • Metodicky řídit práce při rozpisu plánů a bilancí na nižší organizační celky, poskytovat rady při interpretaci plánovací metodiky a pravidel pro provádění rozpisů plánů
 • Kontrolovat a analyzovat účetnictví a finanční výsledky organizace
 • Spolupracovat při tvorbě finančních výkazů (finančního plánu, účetní uzávěrky apod.)
 • Připravovat Reporting ukazatelů činnosti společnosti
 • Provádět finanční analýzy, zaměřené na výnosy, náklady, efektivnost všech organizačních jednotek ŘSD ČR
 • Navrhovat nové metody a kontrolní mechanismy v oblasti controllingu a reportingu, včetně nastavení mechanismů napříč Závody a Správami ŘSD ČR
 • Tvořit reporty a finančních analýzy jako podklad pro rozhodování vedení organizace při plánování výrazných investic včetně jejich interpretace
 • Spolupracovat s auditory při tvorbě roční uzávěrky
 • Podílí se na optimalizaci manažerského informačního systému.
 • Koordinuje práci controlling specialistů napříč správami, závody či dalšími organizačními celky.
 • Vedení týmu controllingu

Co od Vás očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání, ideálně ekonomický obor
 • Praxe minimálně 5 let na pozici v oblasti controllingu
 • Znalost ukazatelů ekonomické efektivnosti investic a projektů
 • Znalost postupů tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomických rozvah
 • Zkušenost s plánováním veřejných rozpočtů výhodou
 • Zkušenost při zavádění systému controllingu velkou výhodou
 • Analytické a logické myšlení
 • Vynikající znalost MS Office zejména Excel
 • Schopnost samostatné práce a rychlá orientace ve větším objemu dat
 • Prezentační dovednosti
 • Znalost angličtiny na komunikativní úrovni výhodou nikoli podmínkou
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost odborného i osobního růstu
 • Možnost podílet se na zavedení a rozvoji nového procesu
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, slevy u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.