Referent veřejné správy – geomatik (126-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  8. Декабрь 2022

Čím se u nás budete zabývat

Na základě legislativních požadavků a požadavků na efektivní majetkovou správu jsou pořizovány, spravovány a vedeny georeferencované datové sady geodetických dokumentací, pasportů a popisných informací o jednotlivých objektech.
Datové sady budou spravovány v informačním systému, který bude v souladu s požadavky Digitální technické mapy Krajů a zároveň bude rozšířen podle požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 • Koordinace a zajišťování zpracovávání podrobných dokumentací stávajících staveb, především pro potřeby dokumentací ŘSD (dle vnitřních předpisů), vyhlášky DTM a pasportizace.
 • Metodická a koordinační činnost při pořizování, zpracování a údržbě popisných dat a metadat objektů, které jsou součástí nebo příslušenstvím komunikace
 • Spolupráce na rozvoji informačního systému pro správu podrobných georeferencovaných prostorových objektů dálnic a silnic I. třídy, včetně dat Digitální technické mapy ŘSD. 
 • Spolupráce s odbornými skupinami v rámci organizace i mimo ni.
 • Poskytování odborné pomoci provozním úsekům GŘ, Správ a Závodů.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru, nejlépe obor geodézie a kartografie, geomatika nebo geoinformatika
 • Minimálně 2 roky praxe v oboru geodézie, geomatika nebo geoinformatika
 • Základní orientace v zákonech č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně vyhlášek
 • Základní znalost a zkušenost se zpracováním datových sad v CAD (MicroStation apod.)  nebo GIS systémech (ArcGis, QGIS apod.). 
 • Řidičský průkaz sk. B (nebo jeho doplnění v nejbližší době)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti
 • Ochotu učit se
 • Schopnost samostatného rozhodování

Co nabízíme

 • Zajímavá a různorodá práce v kanceláři i v terénu, spolupráce se zhotoviteli, orgány státní a veřejné správy
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na odborných konferencích a školeních
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.