Vedoucí střediska správy a údržby dálnice (128-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Hliňany 20, 400 02 Řehlovice

 • Termín přihlášek

  14. Декабрь 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za činnost celého SSÚD, vč. detašovaného pracoviště Petrovice v souladu s obecně platnými předpisy a interními předpisy organizace
 • Zajišťuje a odpovídá za výkon zimní a letní údržby na svěřeném úseku dálnice, zajišťuje a vede agendu s tím spojenou
 • Zajišťuje a odpovídá za výkon dispečersko-zpravodajské a asistenční služby
 • Zajišťuje a odpovídá za výkon dispečerské služby tunelů D8
 • Koordinuje provádění údržbových prací a oprav kapacitami SSÚD a externími zhotoviteli, a to včetně údržby mostů a tunelových komplexů dálnice D8
 • Zajišťuje zpracování plánu zimní údržby
 • V součinnosti s majetkovou správou zajišťuje zpracování plánu letní údržby a oprav, včetně údržby a oprav mostů a tunelů
 • Zabezpečuje součinnost se složkami IZS při řešení mimořádných událostí

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání, směr stavební nebo dopravní
 • Praxe v oboru výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby min. 5 let
 • Základní orientace v zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Manažerské a organizační schopnosti
 • Samostatnost a operativní rozhodování
 • Pečlivost, psychickou odolnost
 • Znalost německého jazyka výhodou

Termín zaslání přihlášky
V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení zašlete následující dokumenty:
 • Strukturovaný profesní životopis s popisem praxe a vzdělání v češtině
 • Motivační dopis v češtině
Oba dokumenty zašlete v českém jazyce na e-mail: prace@rsd.cz do 14. 12. 2022 (do předmětu uveďte „Vedoucí SSÚD Řehlovice“)
 
Průběh výběrového řízení
Výběrová komise vyhodnotí v prvním kole kvalifikační předpoklady uchazečů, na základě zaslaných dokumentů. Vybraní kandidáti budou následně pozváni k osobním pohovorům v rámci druhého kola.
 
V případě pozvání k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí si prosím připravte:
Prezentaci ve formátu PowerPoint v maximální délce 15 minut. Ta bude prezentována před výběrovou komisí pro představení pohledu/názoru uchazeče na klíčová témata:
 • Běžná a souvislá údržba – definice, popis, rozdíly
 • Údržba dálnice – rozsah, činnosti údržby, plánování činností a jejich rozvržení během roku
 • Zimní údržba dálnice – rozsah, rizika, druhy posypu a posypových materiálů
 • Typy řízení veřejných zakázek a jejich limity
 
Podmínky výběrového řízení
Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené
Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků.

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci ve vedoucí pozici
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, mobilní telefon, notebook, možnost využití firemních rekreačních zařízení, zapůjčení techniky SSÚD, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu
 
Termín nástupu:
dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, který vzniká na základě jmenování (§33 odst. 3 ZP).
 
Platové podmínky
12. platová třída dle NV 531/2021 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + příplatek za vedení, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů)

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.