Investiční referent, Ostrava (8-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

 • Termín přihlášek

  11. február 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinace přípravy a realizace investic
 • Zpracování investičních záměrů
 • Koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů
 • Organizace vypořádání majetkoprávních vztahů

Co od Vás očekáváme

 • SŠ, VŠ stavebního směru výhodou, vhodné i pro absolventy
 • Znalost základních stavebních předpisů pro výstavbu výhodou
 • Orientace v technických předpisech pro stavby dopravní infrastruktury výhodou
 • Práce na PC, znalost MS Office
 • Samostatný a zodpovědný přístup, ochotu učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk.B

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na výstavbě silniční sítě v Moravskoslezském kraji
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském kolektivu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, benefitní příspěvek formou eBenefity nebo penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže) 
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovními povinnostmi.

Termín nástupu

1.3.2023 nebo dle dohody

Pracovní poměr 
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání MD/RD.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.