Koordinační, projektový a programový pracovník (24-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  10. február 2023

Čím se u nás budete zabývat

Zajímá Vás práce s daty a chcete se podílet na strategickém řízení velkého podniku? Komunikační technologie Vám nejsou cizí a dokážete ostatní přesvědčit o svých myšlenkách a nápadech? Možná hledáme právě Vás.

Do Oddělení strategie a inovace hledáme novou posilu, jejíž náplní práce bude mimo jiné příprava a vyhodnocení firemní strategie, spolupráce na strategických projektech společnosti a další. S týmem kolegů se budete také podílet na postupném rozvoji digitalizace a implementaci inovačních myšlenek do celé organizace.

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně středoškolské vzdělání nejlépe technického směru, vysokoškolské vzdělání výhodou
 • Komunikační dovednosti, flexibilitu a chuť učit se nové věci
 • Aktivní a kreativní přístup, pečlivost a sebereflexe
 • Schopnost samostatně plnit úkoly
 • Znalost programů Microsoft Office
 • Základní orientace v problematice metody BIM a znalost projektového řízení výhodou
 • Angličtina na komunikační úrovni
 • ŘP skupiny B
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost spolupráce se specialisty v oboru
 • Podílení se na stavebních i inovačních projektech společnosti
 • Další vzdělávání a osobní rozvoj (školení, konference, …)
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, bezplatné parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, zvýhodněná Multisport karta, mobilní telefon, notebook, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v návaznosti na osobní pracovní výkon.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.