Technický pracovník, podpora provozu dálnic (123-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  10. január 2023

Čím se u nás budete zabývat

Pro zajištění administrování procesů spojených s poskytováním plnění ze strany vybraného poskytovatele Centrálního dispečinku odtahů, především pak jeho kontroling, dále řešení koncepce vozového parku a mechanizace a zajištění dohledu nad Informačním systémem údržby dálnic na jednotlivých SSÚD hledáme středoškoláka či vysokoškoláka (možno i absolventa), ideálně obor technického zaměření, zkušenosti z provozu pozemních komunikací vítány, který má základní přehled ve dopravní legislativě a zná pojem „Zákon o zadávání veřejných zakázek“. 

 • Spolupracovat na vývoji nových koncepcí liniové dálniční údržby.
 • Zajišťovat provoz a podporu informačního systému pro údržbu dálnic (ISUD), podílí se na jeho údržbě a rozvoji.
 • Zajišťovat plynulý chod bezplatné asistenční služby pro řidiče (spolupráce s dodavateli aplikačního systému, Národní dopravní informační centrum).
 • Administrování procesů spojených s poskytováním plnění ze strany vybraného poskytovatele Centrálního dispečinku odtahů (CDO) a řešení agendy spojené s odstraňováním překážek na dálnicích.
 • Status report plnění CDO vedoucím pracovníkům ŘSD.
 • Procesní zajišťování služby Asistence ŘSD a řešení odtahů vozidel.
 • Řešení koncepce vozového parku a mechanizace SSÚD.
 • Koordinuje, zajišťuje a zpracovává podklady pro plánování speciálních činností.
 • Zajišťuje zásady pro jednotnou aplikaci technických předpisů a standardů při provádění odborných činností na Střediscích dálniční údržby.
 • Podílí se na zkvalitnění bezpečnosti silničního provozu.
 • Zpracovává svěřenou agendu ve stanovených lhůtách.
 • Zajišťuje řádnou archivaci dokumentů ve své působnosti.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření, u SŠ alespoň 3 roky praxe, u VŠ může být i absolvent
 • Praxe velkou výhodou, nicméně vhodné i pro absolventy
 • Orientace v projektové dokumentaci
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Znalost MS Office – středně pokročilý
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na rozvoji nově budovaných a stávajících SSÚD v oblasti provozu.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, možnost 2 dny home office v měsíci, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu
 
Možný nástup
Dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou
 
Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.