Vedoucí oddělení majetkové správy dálnic Čechy (23-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  2. máj 2023

Čím se u nás budete zabývat


Správa dálnic ŘSD ČR hledá vedoucího oddělení správy dálnic Čechy, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Vede tým majetkových správců pro oblast Čechy (dálnice D1, D5, D8, D11, D35).
 • Podílí se na posouzení záměrů projektů na činnosti v ochranném pásmu dálnic a na zvláštní užívání dálnice.
 • Koordinuje výkon majetkové správy na dálnicích a dálničních pozemcích jimi zastavěných a s ní spojenou smluvní agendu.
 • Řídí a kontroluje evidenci vad, záruk a hlavních prohlídek v rámci jednotlivých modulů IT systému CEV (Centrální evidence vad).
 • Kontroluje, koordinuje a řídí činnost majetkových správců.
 • Připravuje a kontroluje plnění plánu majetkové přípravy a dalších činností majetkové správy Čechy.
 • Podílí se na organizaci záručních prohlídek, řídí proces uplatňování reklamací.
 • Podílí se na organizaci přejímacích řízení stavebních objektů dálničních staveb a oprav a kontroluje předání dat od Správců staveb do systému CEV.
 • Řídí, kontroluje a koordinuje výkon majetkové správy dálničních mostů.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání technického směru
 • Praxi v oblasti dopravní infrastruktury a správy majetku výhodou
 • Zkušenosti s vedením kolektivu výhodou
 • Znalost zákonů č. 13/1997 Sb. – zákon o pozemních komunikacích, č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, č. 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích, č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).
 • Samostatnost, angažovanost
 • Znalost práce na PC (aktivní práce s daty v rámci interních systémů)
 • Zavádění nových přístupů a procesů vedení evidence majetkové správy
 • Aktivní přístup, analytické myšlení, pozitivní přístup k získávání nových poznatků a informací

Co nabízíme

 • Podílet se na dění dálnic D0, D1, D3, D5, D8, D11, D35
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, slevy u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: 1.3.2023 nebo dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů, příplatek za vedení v případě vedení týmu).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.