VIDEO s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a s Katedrou dopravního stavitelství

Datum: 15. december 2021